سورس کد آپولو ۱۱_Apollo-11

سورس کد آپولو۱۱ (Apollo-11) روی گیت هاب سورس اولیه آپولو در دهه ۶۰ توی mit نوشته شد و بالاخره تونست بشر رو به ماه ببره و حالا این سورس کد روی...